Sawaco cung cấp thêm nước sạch cho Cần Giờ

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn () và UBND huyện vừa tổ chức lễ ký kết kế hoạch liên tịch về công tác phối hợp quản lý cung cấp trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2020-2025 nhằm đảm bảo 100% hộ dân sử dụng nước sạch ổn định liên tục, đảm bảo về chất lượng nước sạch.

Một góc biển Cần Giờ.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sạch toàn huyện Cần Giờ khoảng 17.000 m³/ngày; trong đó, Sawaco cung cấp khoảng 13.000m³/ngày, các trạm cấp nước khoảng 4.000m³/ngày.

Qua 20 năm, ngân sách nhà nước đã phải chi cấp bù giá nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ là 624.415 tỷ đồng. Riêng năm 2020, dự kiến ngân sách TP HCM cấp bù giá nước trên địa bàn huyện khoảng 30 tỷ đồng.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco).

Huyện Cần Giờ trước đây rất khan hiếm nước sạch đúng tiêu chuẩn để cung cấp cho các nhu cầu sử dụng hằng ngày của người dân và phục vụ cho sản xuất – dịch vụ. Đồng thời nguồn nước nhiễm mặn do nước biển thâm nhập.