Điều chỉnh hệ số bồi thường đất tại dự án cống kiểm soát triều Phú Xuân

“UBND TP HCM vừa có quyết định (ký ngày 16/11) về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính , hỗ trợ, và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố có xét đến các yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) – Hạng mục cống kiểm soát triều , huyện ”.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị mới Thủ Thiêm dẫn thông tin từ UBND TP HCM cho biết như trên.

Cụ thể, như sau:

Bảng .

Ngoài , Thành phố cũng quyết định, mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là: K’ =2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của UBND Thành phố. UBND huyện Nhà Bè chịu trách nhiệm rà soát để hỗ trợ đúng quy định liên quan đến khoản hỗ trợ này.

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hồ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

UBND huyện Nhà Bè chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về số liệu diện tích, số trường hợp phải thu hồi và vị trí thửa đất để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường dự án.

Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của Chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá, sự phù hợp của các thông tin, số liệu thể hiện tại chứng thư thẩm định giá và tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.


Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị mới Thủ Thiêm

Trụ sở: 280A8, Lương Định Của, P. An Phú, Quận 2, HCM
Chi nhánh: 280E04, Lương Định Của, P. An Phú, Quận 2, HCM