Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất?

Cùng nhìn lại nhan sắc Top 35 thí sinh và một trong số các cô gái này sẽ là chủ nhân của chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm chung kết diễn tối nay, 20/11:
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 1 Thí sinh Bùi Thị Thanh Nhàn, SBD: 052, Chiều cao: 1m69, Số đo: 80 – 62 – 90
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 2 Lê Trúc Linh, SBD: 077, Chiều cao: 1m73, Số đo: 83 – 61 – 90
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 3 Nguyễn Lê Ngọc Thảo, SBD: 068, Chiều cao: 1m73, Số đo: 81 – 61 – 95
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 4 Nguyễn Thị Bích Thùy, SBD: 182, Chiều cao: 1m73, Số đo: 79 – 64 – 93
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 5 Nguyễn Thị Cẩm Đan, SBD 171, Chiều cao: 1m72, Số đo: 83 – 63 – 92
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 6 Phù Bảo Nghi, SBD: 069, Chiều cao: 1m69, Số đo: 82 – 62 – 95
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 7 Nguyễn Thị Hoài Thương, SBD: 345, Chiều cao: 1m71, Số đo: 80 – 59 – 89
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 8 Võ Ngọc Hồng Đào, SBD: 018, Chiều cao: 1m73, Số đo: 77 – 62 – 95
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 9 Hoàng Tú Quỳnh, SBD: 419, Chiều cao: 1m69, Số đo: 85 – 58 – 90
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 10 Nguyễn Khánh Ly, SBD: 237, Chiều cao: 1m70, Số đo: 80 – 61 – 89
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 11 Nguyễn Thị Phượng, SBD: 026, Chiều cao: 1m74, Số đo: 84 – 60 – 92
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 12 Phạm Thị Phương Quỳnh, SBD: 146, Chiều cao: 1m74, Số đo: 78 – 62 – 94
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 13 Nguyễn Thị Thanh Thủy, SBD: 445, Chiều cao: 1m69, Số đo: 84 – 61 – 94
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 14 Phạm Thị Ngọc Ánh, SBD: 322, Chiều cao: 1m70, Số đo: 81 – 59 – 91
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 15 Lê Thị Tường Vy, SBD: 151, Chiều cao: 1m76, Số đo: 86 – 64 – 93
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 16 Nguyễn Hà My, SBD: 335, Chiều cao: 1m66, Số đo: 75 – 59 – 88
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 17 Nguyễn Thị Thu Phương, SBD: 433, Chiều cao: 1m75, Số đo: 82 – 62 – 92
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 18 Trần Hoàng Ái Nhi, SBD: 175, Chiều cao: 1m72, Số đo: 86 – 60 – 93
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 19 Huỳnh Nguyễn Mai Phương, SBD: 093, Chiều cao: 1m70, Số đo: 77 – 62 – 90
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 20 Doãn Hải My, SBD: 319, Chiều cao: 1m67, Số đo: 78 – 56 – 89
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 21 Nguyễn Lê Phương Thảo, SBD: 116, Chiều cao: 1m70, Số đo: 77 – 60 – 90
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 22 Ngô Thị Thu Hương, SBD: 305, Chiều cao: 1m72, Số đo: 86 – 60 – 90
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 23 Đỗ Thị Hà, SBD: 245, Chiều cao: 1m75, Số đo: 80 – 60 – 90
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 24 Nguyễn Thảo Vi, SBD: 462, Chiều cao: 1m67, Số đo: 83 – 59 – 87
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 25 Hoàng Bảo Trâm, SBD: 088, Chiều cao: 1m71, Số đo: 77 – 59 – 93
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 26 Đặng Vân Ly, SBD: 228, Chiều cao: 1m76, Số đo: 86 – 65 – 96
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 27 Lê Ngọc Trang, SBD: 169, Chiều cao: 1m73, Số đo: 80 – 62 – 91
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 28 Vũ Quỳnh Trang, SBD: 278, Chiều cao: 1m71, Số đo: 84 – 60 – 94
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 29 Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, SBD: 408, Chiều cao: 1m68, Số đo: 87 – 60 – 93
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 30 Kim Trà My, SBD: 012, Chiều cao: 1m68, Số đo: 85 – 60 – 88
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 31 Phạm Ngọc Phương Anh, SBD: 045, Chiều cao: 1m77, Số đo: 87 – 61 – 93
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 32 Nguyễn Thị Trân Châu, SBD: 135, Chiều cao: 1m68, Số đo: 79 – 57 – 89
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 33 Nguyễn Thị Minh Trang, SBD: 232, Chiều cao: 1m70, Số đo: 82 – 63 – 94
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 34 Đậu Hải Minh Anh, SBD: 138, Chiều cao: 1m70, Số đo: 81 – 61 – 91
Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2020 trong Top 35 thí sinh xuất sắc nhất? - ảnh 35 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, SBD: 025, Chiều cao: 1m84, Số đo: 86 – 63 – 98
Theo tienphong.vn