Ý kiến trái chiều về 'tỷ lệ đồng thuận cao' trong nhiều cuộc khảo sát ở Hà Nội