Vũ Cẩm Nhung từng khuyên chồng đi lấy vợ vì không sinh được con