Vợ chồng MC Phan Anh dắt tay 3 con trình diễn thời trang