Vở chèo cổ 'Tống Trân Cúc Hoa' thu hút khán giả Hà Nội