Vợ báo công an khi biết chồng bí mật giấu thuốc nổ trong nhà