Vợ cũ khuyên Trump nên đi đánh golf thay vì tái tranh cử