Viên bi từ đồ chơi tự chế văng xuyên hàm bé trai 6 tuổi