Vì sao ông Hà Văn Thắm từ chối quyền kháng cáo về tội cố ý làm trái?