Vì sao chung cư Carina Plaza cháy ở hầm mà có 13 người chết?