Vàng giảm, chứng khoán Mỹ tăng bất chấp căng thẳng Mỹ – Trung