Tượng sáp vợ chồng cố nhạc sĩ Bắc Sơn được trưng bày cạnh nhau