Từ Hiểu Đông được ca ngợi là đi đầu trong việc lật mặt các ngụy võ sư