Truyền thông Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp Mỹ phản ứng với Trump