Trung Quốc lấy được thứ mình muốn từ công ty ngoại như thế nào