Trung Anh, Xuân Bắc được đề xuất trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân