Trump muốn Arab Saudi trả tiền để lính Mỹ ở lại Syria