Trump gọi một tờ báo Mỹ là 'cuốn tiểu thuyết dở tệ'