Trump dọa trả đũa Syria vì tấn công hóa học nhằm vào dân thường