Triều Tiên thông báo với Mỹ sẵn sàng đàm phán phi hạt nhân hóa