Triệu phú đeo trang sức 100.000 USD, nằm quan tài vàng khi chết