TP HCM họp phụ huynh để phổ biến kỳ thi THPT quốc gia