Tổng thống Venezuela nói người dân rời bỏ đất nước sẽ dọn toilet ở Mỹ