Tổng thống Duterte: 'Nếu máy bay của tôi nổ, hãy hỏi CIA'