Tìm được người cha 37 năm thất lạc đang hôn mê ở bệnh viện