Tiểu thuyết lịch sử đoạt giải quốc gia gây bàn tán vì yếu tố khỏa thân