Tiêu Châu Như Quỳnh phản hồi về màn 'lột đồ' trên thảm đỏ