Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ 'nhuộm đen cà phê phế phẩm bằng pin'