Thủ tướng: Xuất khẩu mất uy tín vì những sản phẩm 'trước tốt, sau xấu'