Thủ tướng nhắn tin ủng hộ tiền khắc phục bom mìn sau chiến tranh