Thư Kỳ bối rối khi bị hỏi chuyện 'tình cũ' Lê Minh sắp lên chức bố