Thế giới ngày 9/4: Triều Tiên thông báo với Mỹ sẵn sàng thảo luận về phi hạt nhân hóa