Thế giới ngày 6/4: Trump muốn bổ sung gói thuế 100 tỷ USD nhằm vào Trung Quốc