Thế giới ngày 5/4: Trump nói Mỹ không trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc