Thế giới ngày 4/4: Mỹ áp thuế với hàng nhập trị giá 50 tỷ USD, Trung Quốc thề đáp trả