Thế giới ngày 11/4: Ngoại trưởng Triều Tiên đến Nga, bàn về vấn đề hạt nhân