Syria tuyên bố bắn hạ 8 tên lửa hành trình tấn công căn cứ không quân