Sứ quán Việt Nam ở Malaysia hỗ trợ đưa thi hài người tự sát về nước