Soobin Hoàng Sơn mạo hiểm 'lột xác' trong sản phẩm mới