Smartphone Android chưa thể bắt chước hoàn hảo 'tai thỏ' iPhone