Sếu đầu đỏ chết tại Tràm Chim sau 20 năm gắn máy định vị