Sao K-pop diễn chung sân khấu với dàn nhạc Triều Tiên