Sách về mặt trái cuộc sống phố cổ Hà Nội những năm 1960