Quý tử của Ngọc Lan – Thanh Bình lần đầu tham gia show thực tế