Phút hoảng hốt của chàng trai Việt trong đám cháy chung cư ở Thái Lan