Phương Trang đầu tư 2.200 tỷ vào ứng dụng gọi xe sau khi Uber rút lui