Phóng viên bị bắn chết khi đang truyền hình trực tiếp bạo động ở Nicaragua