Phim kinh dị được tán dương của Emily Blunt dẫn đầu phòng vé